Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

e) Pasquino siges oprindelig at have været navnet på en satirisk skomager i Rom; siden gik navnet over på en statue i nærheden af hans bopæl, hvorpå anonyme pasquiller, skandskrifter, opsloges.