Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

h) Den spartanske kongeætling Pausanias, sejrherren fra Plataiai (479), blev senere mistænkt for forræderisk forbindelse med Perserne. - Lysander, den kendte spartanske hærfører og statsmand, Athens overvinder i slutningen af den peloponnesiske krig, havde livlige forbindelser med Perserne, især med statholderen i Lilleasien, Kyros den yngre, - Om Leonidas, helten fra Thermopylai (480), vides derimod ikke at han skulde have haft persiske forbindelser; Falster må vel tænke på en anden af samme navn - medmindre han i distraction er kommen til at nævne Leonidas i steden for hans samtidige, den spartanske konge Demaratos, der blev afsat, flygtede til Persien og deltog i Xerxes' tog mod Grækenland.