Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) I Falsters eget exemplar af bogen er her i marginen tilskrevet en ved bogens senere beskæring beskadiget henvisning til Dilher ... Imago(?) Rituum. - Joh. Mich. Dilherr, luthersk teolog og filolog, var født 1604, professor i Jena og senere i Nürnberg, død 1669.