Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

d) Lib. I, p. 61 sq. - Falster citerer den berømte franske jurist og klassiske filolog Barnabé Brisson