Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) Vs. 4 sqq. - Om Juvenal se note o i II. discurs.