Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

i) Cap. XI, § XII, sq. - Om Johan Albert Fabricius se XVI. discurs note k.