Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) V. Lamprid. - Ælius Lampridius var en romersk historieskriver på Konstantin den stores tid, hvem der bl. a. tillægges en levnedsbeskrivelse af den udsvævende og halvt forrykte kejser Heliogabal (218-22 e. Chr.), som uddelte høje embeder til de uværdigste personer.