Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

d) Cap. 7. - Antoninus Pius, en af de bedste og mest fremragende romerske kejsere, regerede 138-161 e. Chr. - Citatet henviser til hans lige efter citerede levnedsbeskrivelse, forfattet af Ælius Capitolinus.