Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

e) V. Jo. Chr. Itter. de Honoribus pag. 84. - Det citerede værks fuldstændige titel er De honoribus et gradibus academicis. Itter var en tysk lærd, Falsters samtidige.