Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) Falster bruger her det græske ord [x][x][x][x][x][x][x][x].