Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

h) I. Acad. 7. - Det er Ciceros filosofiske skrift Academica, som Falster (efter Lactantius) her citerer.