Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

i) Lactant. III,29, 18. - Om Lactantius se note f i II. discurs.