Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

k) Curt. IX,2, 27. - Quintus Curtius Rufus skrev på kejser Claudius' tid en bog om Alexander den stores bedrifter.