Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) Falster sigter til biskop Lavrids Thurah i Ribe (der også nævnes i de ofte omtalte latinske randgloser). Embedet, han sigter til, er det forenede rektorat og konrektorat i Ribe (jfr. de samme latinske randgloser); da Falster var blevet rektor i Ribe, ansøgte han nemlig 1.Jan. 1723 om at måtte forene konrektorembedet hermed, såsom rektorembedets løn var altfor lille. Om de vanskeligheder som mødte denne Falsters ansøgning, sikkert fra selve bisp Thurahs side (der ønskede sin søn Albert ansat som konrektor), og som i 5 fjerdingår forhalede den kgl. resolution, henvises til Chr. Bruun, Falsteriana s. 3-9; jfr. Falsters satirer om falske venner v. 38-44.