Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) Om Falsters brug af ordet Museum for studerekammer se note f til dedicationen forrest i bogen.