Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

i) Var. H. XII, 59. - Om Ælian og hans Varia Historia se II. discurs note p. - Citatet anføres på Græsk (i citatet er [x][x][x][x][x][x][x][x][x][x] trykfejl for [x][x][x][x][x][x][x][x][x][x].