Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

j) Lib. X p. m. 717. - Om Strabon se note t i XIV. discurs. - Citatet anføres på Græsk og oversættes på Latin. - Strabons nedennævnte fortolker Xylander eller med hans tyske navn Holtzmann var en navnkundig filolog og naturkyndig, f. 1531 i Augsburg, professor i Heidelberg 1558, død 1576. Han udgav talrige klassiske skribenter, særlig af den matematisk-naturvidenskabelige retning; hans her anførte kommenterede udgave af Strabon udkom i Basel 1571.