Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

k) Cap. 16. - Skriftet de vita beata (om det lykkelige liv) er en af Senecas dialoger. Om Seneca se note b i VII. discurs.