Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

n) De Leg. Gent. Lib, c. X. - Om Basilius den store og hans skrift »om at læse hedningernes bøger« se II. discurs note g. Basilius anfører her den kendte lignelse om Herakles på skillevejen mellem dyden og lasten, der tillægges sofisten Prodikos fra Keos, Sokrates' samtidige. - Ordene at vorde Gud står på Græsk.