Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

p) Herodian. L. VII, c. 6. - Herodianos, græsk historieskriver c. 170-240 e. Chr., har skrevet sin samtids romerske historie (180-238 e. Chr.).