Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) Lactant. III,9, 4. - Om Lactantius se note f i II. discurs. - Anaxagoras var en navnkundig græsk filosof (500-428 f. Chr.), der hørte til de ioniske naturfilosofer.