Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

d) Hist. Lib. XII, c. i 5. p. m. 930. - Polybios, navnkundig græsk historiker i 2. årh. f. Chr., hvis hovedværk (i 40 bøger) omhandler det romerske verdensherredømmes tilblivelse. - Om Herakleitos se XX. discurs note o. - Det meste af citatet anføres på Græsk.