Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

e) Lib. X, c. 69. - Om Plinius den ældre se note j i VIII. discurs.