Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) Rom. X, 17. - Skriftstedet (af Pauhis' brev til Romerne) anføres på Græsk.