Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

h) Gell, X, 17. - Om Gellius se note g i I. discurs.