Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

m) Lib. III, c. 9. - Om Lactantius se note f i II. discurs.