Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

e) Jehovahs navn står i originalen med hebraiske bogstaver.