Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

g) Gell. IX,2. - Om Gelluis se I. discurs note g. Ordene til brød står på græsk. C. Musonius Rufus, romersk ridder fra Volsinii i Etrurien, der levede i 2. halvdel af 1. årh. e. Chr., virkede som filosof og havde talrige elever. Intet af de under hans navn overleverede skrifter er dog avtentisk.