Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

i) Cor. l. c. - De kursiverede ord er citerede på Græsk.