Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

n) P. 100, sq. - Eberhard Anckelmann, f. 1641, d. 1703, blev lic. teol. i Rostock 1671, 1675 professor ved gymnasiet i Hamborg, rejste til Portugal for at lære Portugisisk for des bedre at kunne omvende hamborgske Jøder. Har udgivet mange skrifter ang. studiet af Hebraisk.