Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

o) Jødernes hellige lov- og lærebog, Talmud, der blev til i de første 5 århundreder e. Chr., kendes i to indbyrdes beslægtede former: den babyloniske og den jerusalemske; den sidste blev dog ikke til i Jerusalem, men i andre byer i Jødeland. - Talmud-citaterne an føres af Falster på Hebraisk og oversættes på Latin.