Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

b) I Falsters eget exemplar af bogen er her tilføjet henvisningen: NB. Plin. L. V. epist. 17, n. 6.