Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

g) Tom. II. Opp. pag. 779 seqq. - Om Plutarch se V. discurs note f. - Titlen på skriftet anføres både på Græsk og Latin. - Nøjere underretning om alle de i det følgende anførte skrifter om fyrster som teologer, filologer, læger, Poëter etc. findes i 2. dels VII. discurs: Fyrsten som filolog.