Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) Lib. I. Dial. 43. - Det her citerede skrift De remediis utriusque fortunæ er en af Petrarcas (1304- 74) kendteste latinske dialoger.