Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

m) I Falsters eget exemplar er i marginen tilskrevet en henvisning til stedet hos Seneca: Epist 95, p. m. 407.