Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

n) Gell. XVI1,21. - Om Geliius se I. discurs note g. Slaget ved Chaironeia mellem Athenerne og kong Filip af Makedonien stod år 338 f. Chr.