Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

p) Epist. 98. - Isaak de Casaubon var en navnkundig fransk klassisk filolog (1559-1614). - Datorum må være trykfejl for doctorum, da det første ingen mening giver. Således er det også rettet i Falsters eget exemplar.