Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

q) Marcus Manlius Capitolinus reddede 390 f. Chr. Capitolium fra Gallernes angreb; her sigtes dog snarere til Titus Manlius Torquatus, der ved midten af 4. årh.