Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f. Chr. udmærkede sig som romersk hærfører og sejrede i tvekamp over en gallisk kæmpe. Den sidstes samtidige var P. Decius Mus, der ligesom sin søn af samme navn udmærkede sig i krig mod Latiner og Samniter.