Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

- G. Marius er den kendte romerske hærfører af lav byrd (155-86 f. Chr.).