Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

u) Reinhard Heinr. Roll, f. 1683, d. 1768, blev 1712 prorektor og professor i Dortmund, 1730 professor i teologi i Giessen. Det anførte skrift, Bibliotheca nobilium theologorum, udkom i Rostock 1709. - Med hensyn til den lidt nedenfor omtalte artikel i teologien om polygami er det tilstrækkeligt at minde om, at Luther i sit forsvar for landgreve Filips dobbeltægteskab hævdede tilladeligheden af flerkoneri under visse omstændigheder.