Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

v) Gell. XX, 10. - Om Gellius se I. discurs note g.