Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

- Den romerske digter Quintus Ennius (239-169 f. Chr.) indførte hexametret i den latinske digtekunst.