Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

x) Id. V, 3. - Protagoras er den navnkundige sofist, Sokrates' samtidige.