Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

y) Den navnkundige romerske jurist (d. c. 545), der under Justinian codificerede Romerretten i Corpus juris.