Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

aa) Den kendte uløselige opgave at konstruere et kvadrat af samme areal som en cirkel.