Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

ae) Til Pythagoræernes løfter hørte også en vis tavshedspligt.