Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) I de oftnævnte latinske randgloser oplyses, at Falster her sigter til den navnkundige Peder Terpager, f. 1654, kendt som teologisk og historisk forfatter og oldgransker, 1684 lektor i theologi og præst i Vester Vedsted ved Ribe, d. 1738. - I Falsters eget exemplar af bogen er her i marginen tilskrevet: Sammenlign Grotii Breve til Franskmændene 199 p....sq. imod Trajanum.