Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) P. 108. - Citatet anføres på Græsk og oversættes på Latin. - Irenæus, den navnkundige kirkefader, biskop af Lyon, levede c. 120-200 e. Chr.