Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

j) L. III, c. 23. - Om Nikeforos se note j i XXII. discurs.